Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser
Some courses may allow guest access

Is this your first time here?

Nowi użytkownicy platformy Moodle, aby się zalogować/zarejestrować powinni posiadać konto pocztowe w domenie @tu.kielce.pl lub @student.tu.kielce.pl oraz wybrać metodę uwierzytelniania opartą o CAS (Central Authentication Service).

Pracownicy aby utworzyć konto powinni postąpić zgodnie z instrukcjami na stronie: http://komputer.tu.kielce.pl/?link=2#s2u2

Studenci aby utworzyć konto powinni postępować zgodnie z instrukcjami na stronie: http://student.tu.kielce.pl/?q=node/5

Użytkownicy, którzy wcześniej utworzyli konto na platformie Moodle mogą zalogować się za pomocą formularza po lewej stronie.

Uwaga! Wszystkie konta nie korzystające z uwierzytelniania CAS, na które nikt się nie logował przez co najmniej 180 dni lub utworzone po 1.10.2015 roku będą usuwane.