LOGOWANIE DO PLATFORMY MOODLE

Nowi użytkownicy platformy Moodle, aby się zalogować/zarejestrować powinni posiadać konto pocztowe w domenie @tu.kielce.pl lub @student.tu.kielce.pl oraz wybrać metodę uwierzytelniania opartą o CAS(Central Authentication Service).

Pracownicy aby utworzyć konto powinni postąpić zgodnie z instrukcjami na stronie: http://komputer.tu.kielce.pl/?link=2#s2u2

Studenci aby utworzyć konto powinni postępować zgodnie z instrukcjami na stronie: http://student.tu.kielce.pl/?q=node/5

Studenci korzystający z uwierzytelniania CAS aby odzyskać hasło powinni zgłosić się z legitymacją/indeksem do pokoju 3.28 w budynku C.

Użytkownicy, którzy wcześniej utworzyli konto na platformie Moodle mogą zalogować się wybierając opcję "pozostali użytkownicy"

Uwaga! Wszystkie konta nie korzystające z uwierzytelniania CAS, na które nikt się nie logował przez co najmniej 180 dni będą usuwane.

Uwaga użytkownicy CAS w przypadku problemów z logowaniem proszę odwiedzić stronę: https://login.tu.kielce.pl/cas/logout po czym spróbować ponownie zalogować się na platformie.

CAS users other users